4 December, 2021

herald-logo

Осмели се да знаеш

ПРАВИЛА НА КОРИСТЕЊЕ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРАВИЛАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Објавување на целосен текст од порталот „herald.mk“ во медиум, проект или сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од редакцијата на „Хералд“, не е дозволено.

Во случаи на повикување или цитирање на одреден текст, фотографија, графика или други содржини публикувани на нашиот сајт, Ве информираме дека:

  • дозволено е објавување на 20% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот,
  • доколку вашиот медиум е во електронска форма потребно е да обезбедите линк до материјалот на „herald.mk“,
  • преземање и користење на фотографии и други материјали е со исклучива согласност на редакцијата.

Со користење на порталот имате индивидуална одговорност за почитување на авторските и сродните права кои се однесуваат на овие содржини.

Не е дозволено копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините без претходно писмено одобрување од сопственикот на правата.