25 септември, 2021

herald-logo

Осмели се да знаеш

thumbnail-alt
4 јуни, 2021

Турската влада ги исцрпи сите алатки на нејзината надворешна политика и ја продлабочи зависноста на земјата од западните сили. Турција не беше во можност да ја искористи глобалн...

Повеќе